Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8
preventivní screeningové vyšetření očí dětí 9.30hod.
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025
9 10 11 12 13 14
15
Zachraň kamaráda - inovativní hodiny s profesionálními záchranáři
16
Třídní schůzky
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fulltext

Drobečková navigace

Domů > Aktuálně > Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024Datum konání:
2.5.2023

Budkov 2. května 2023

Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč

Budkov 5

675 42 Budkov

Č. j.: 30/2023

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024.

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč od školního roku 2023/24 u dětí s těmito registračními čísly:

ZŠ23/01

ZŠ23/03

ZŠ23/04

ZŠ23/05

ZŠ23/06

ZŠ23/07

ZŠ23/08

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina.