Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fulltext

Drobečková navigace

Domů > Základní škola

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Budkov je plně organizovaná devítiletá škola s kapacitou 130 žáků.
Škola je umístěna ve dvou budovách. Ve starší budově se nachází dvě kmenové třídy žáků prvního až pátého ročníku a jedna jazyková učebna. V této budově je také školní družina a školní kuchyně s jídelnou.
V budově novější se nacházejí čtyři kmenové třídy žáků šestého až devátého ročníku, nově vybavená učebna informatiky, výtvarná učebna, nová cvičná školní kuchyně, školní dílna a tělocvična.
Samostatně, v krásném prostředí budkovského zámeckého parku, stojí budova Mateřské školy.
V těsné blízkosti školy je také zcela nové multifunkční hřiště s umělým povrchem a osvětlením, které má škola k dispozici pro hodiny tělesné výchovy. U něj je také zcela nové doskočiště. Ke sportovním aktivitám škola využívá i zámecký park, fotbalové a volejbalové hřiště. Naproti budově prvního stupně se nachází velká, částečně zatravněná, školní zahrada.
Do školy přicházejí děti z Budkova a místního dětského domova, dále pak dojíždějí i děti z okolních obcí, jako jsou Oponešice, Třebelovice, Lomy, Chotěbudice, Rácovice, Mladoňovice.
Jelikož se všechny děti ve škole navzájem znají a kamarádí spolu, školní prostředí připomíná spíše rodinu, a proto se profilujeme jako škola rodinného typu, která se zaměřuje na každého žáka a jeho individuální potřeby a zvláštnosti.

Výuka

 • probíhá podle školního vzdělávacího programu R3OVNOST
 • probíhá v kmenových třídách nebo odborných učebnách
 • je možný individuální přístup k žákům, protože jich je v jednotlivých ročnících menší počet

Vybavení

 • jedna třída prvního stupně je vybavena interaktivní tabulí a projektory
 • 4 audiovizuální učebny na druhém stupni vybavené projektory s krátkou projekční vzdáleností
 • nově vybavená učebna informatiky, nová mobilní učebna s tablety
 • cvičná školní kuchyně
 • školní dílna
 • tělocvična
 • multifunkční hřiště

Pomůcky

 • sešity, výkresy apod. jsou žákům poskytovány zdarma (jsou částečně hrazeny z peněz získaných sběrem léčivých bylin)

Sport

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 4. – 9. třídy
 • plavecký výcvik žáků 3. a 4. třídy
 • bruslení na zimním stadionu
 • dobře vybavená tělocvična a multifunkční hřiště s doskočištěm

Jazyky

 • od 3. třídy se vyučuje angličtina, od 7. třídy se přidává němčina

Doprava

 • začátek a konec vyučování je přizpůsoben autobusovému spojení, které je velmi dobré – žáci mohou ihned po skončení vyučování a obědě odjet domů
 • žákům, kteří dojíždějí z nespádových obcí (Třebelovice, Lomy, Rácovice, Chotěbudice, Mladoňovice) je doprava hrazena obcí Budkov

Školní akce

 • tradiční školní výlety, na druhém stupni zpravidla vícedenní
 • návštěva divadel
 • školní exkurze
 • kurzy zdravovědy pro žáky 8. třídy
 • preventivní programy (kouření, drogy, šikana)
 • Dny dětí
 • účast žáků a žákyň na sportovních akcích

Mimoškolní aktivity

 • široká nabídka odpoledních kroužků (sportovní, jazykové, výtvarné)
 • školní družina – od 11:00 do 15:00 hodin