Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025
3 4 5
6
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/25
7 8 9
besídka ke Dni matek 15.00hod.
10 11 12
13 14 15 16 17
Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025
18 19
20
školní focení
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fulltext

Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Školská rada

Školská rada

Základní informace o radě školy

Od roku 2005 ukládá školský zákon všem školám povinnost zřídit při škole školskou radu. V ZŠ a MŠ Budkov ji tvoří 6 členů. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel – Lenka Jakšová a Gabriela Bílá, třetinu členů rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků – Alena Jakešová a Jana Rehardtová, třetina členů rady je volena pedagogickými pracovníky z řad pedagogů školy – Mgr. Jiří Julina a Mgr. Lenka Mandátová.

Na svém prvním zasedání zvolila školská rada jako předsedkyni paní Alenu Jakešovou, která také minimálně dvakrát do roka svolává zasedání školské rady.  Zasedání bývá jako host zpravidla přítomen také ředitel školy Mgr. Josef Vala.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajících státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.