Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3
Výukový program pro děti MŠ - SFÉRICKÉ KINO
4
Program pro děti z MŠ - Ukázka dravců
5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22
Kouzelník VALDINI - kouzelnické představení
23 24
Projektový den V RESTAURACI
25
ŘEDITELSKÉ VOLNO - 25. 11. 2022
26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fulltext

Drobečková navigace

Domů > Základní škola > Informace pro rodiče > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/23

Vážení rodiče,
zápis do první třídy proběhne v pondělí 11. dubna 2022 v době od 13:30 do 15:30 hodin v budově 1. stupně ZŠ a MŠ Budkov. V MŠ bude k dispozici rozpis časů, kam bude možné zapsat se na příslušný čas

1) Které děti musí k zápisu?

Povinná školní docházka podle školského zákona začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. To znamená, že k zápisu by se měly přihlásit všechny děti, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Dále také děti, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad povinné školní docházky. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce v dubnu kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek.

Vyplňte prosím přiloženou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání. Tištěná verze bude k dispozici v MŠ.

Žádost spolu s rodným listem dítěte přineste prosím sebou k zápisu.
O přijetí dítěte rozhodně ředitel školy ve správním řízení.

2) Mé dítě není přiměřeně vyspělé a zralé pro začátek školní docházky.

Jak je možné získat odklad začátku školní docházky? O odložení začátku povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy. O odklad musí požádat písemně zákonný zástupce.

Vyplňte prosím přiloženou Žádost o odklad povinné školní docházky. Tištěná verze bude k dispozici v MŠ.
Žádost spolu s rodným listem dítěte přineste prosím sebou k zápisu.

K žádosti je třeba přiložit dva posudky:

  • posudek školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
  • posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud již tyto dokumenty máte, přineste j je prosím současně s žádostí s sebou k zápisu. V případě, že ještě posudek školského poradenského zařízení nemáte, prosím o sdělení, že jste o vyšetření školní zralosti požádali. Správní řízení o zápisu bude přerušeno do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení – následně prosím o jeho dodání.

3) Jak budu informován o rozhodnutí ředitele o přijetí nebo nepřijetí dítěte?

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí, a to pod přidělenými registračními čísly – registrační číslo Vám bude přiděleno po obdržení Vaší žádosti o přijetí/odklad a bude Vám zasláno poštou. Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí doručováno, zákonní zástupci ale mají možnost si o jeho vydání ve škole požádat. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasíláno v písemné podobě.

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte na e-mailu info@zsbudkov.cz nebo na telefonu +420 724 992 115. Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám hodně zdraví a sil v tomto nelehkém období.

Mgr. Josef Vala, ředitel školy

Informace o zápisu (PDF)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání (DOCX)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání (PDF)

Žádost o odklad povinné školní docházky (DOCX)

Žádost o odklad povinné školní docházky (PDF)