Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/22

 

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, bude zápis k povinné školní docházce (do první třídy) pro školní rok 2021/2022 probíhat bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Prosím Vás tedy o přečtení následujících informací a o odeslání jedné z níže uvedených žádostí.

1) Které děti musí k zápisu?

Povinná školní docházka podle školského zákona začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. To znamená, že k zápisu by se měly přihlásit všechny děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Dále také děti, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad povinné školní docházky. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce v dubnu kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek.

Vyplňte prosím přiloženou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání. Tištěná verze bude k dispozici v MŠ.

Žádost spolu s kopií rodného listu dítěte (v digitální podobě – sken, fotografie nebo v papírové podobně – prostá kopie) doručte v rozmezí od 1. dubna 2021 do 23. dubna 2021 do školy jedním z následujících způsobů:
- do datové schránky školy - 55gtdmn (Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.)
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (info@zsbudkov.cz),
− poštou s podpisem na adresu školy
− osobním podáním ve škole (po telefonické domluvě tel.: 724 992 115)

O přijetí dítěte rozhodně ředitel školy ve správním řízení.

2) Mé dítě není přiměřeně vyspělé a zralé pro začátek školní docházky. Jak je možné získat odklad začátku školní docházky? O odložení začátku povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy. O odklad musí požádat písemně zákonný zástupce.

Vyplňte prosím přiloženou Žádost o odklad povinné školní docházky. Tištěná verze bude k dispozici v MŠ.

Žádost spolu s kopií rodného listu dítěte (v digitální podobě – sken, fotografie nebo v papírové podobně – prostá kopie) doručte v rozmezí od 1. dubna 2021 do 23. dubna 2021 do školy jedním z následujících způsobů:
- do datové schránky školy - 55gtdmn (Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.)
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (info@zsbudkov.cz),
− poštou s podpisem na adresu školy
− osobním podáním ve škole (po telefonické domluvě tel.: 724 992 115)

K žádosti je třeba přiložit dva posudky:
- posudek školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
- posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud již tyto dokumenty máte, zašlete je prosím současně s žádostí. V případě, že ještě posudek školského poradenského zařízení nemáte, prosím o sdělení, že jste o vyšetření školní zralosti požádali. Správní řízení o zápisu bude přerušeno do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení – následně prosím o jeho dodání.

Protože není možné se s předškoláky sejít k zápisu ve škole, nabízíme Vám možnost využít on-line zápisu, tedy pohovoru s paní učitelkou přes aplikaci MS Teams v podobě videohovoru v reálném čase. Ten proběhne ve dnech 27. a 28. dubna 2021.

K účasti na on-line zápisu Vám stačí standartní počítač s připojením k internetu. Pokud budete mít o tuto formu zápisu zájem, vyplňte prosím Přihlášku k on-line zápisu, která je součástí Žádosti o přijetí. Poté Vám zašleme podrobný návod a konkrétní datum a čas, jak a kdy se k zápisu připojit.

ÚČAST NA ON-LINE ZÁPISU JE DOBROVOLNÁ!

3) Jak budu informován o rozhodnutí ředitele o přijetí nebo nepřijetí dítěte?

Na webových stránkách školy https://www.zsbudkov.cz/informace-pro-rodice_zs a na úřední desce školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí, a to pod přidělenými registračními čísly – registrační číslo Vám bude přiděleno po obdržení Vaší žádosti o přijetí/odklad a bude Vám zasláno poštou. Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí doručováno, zákonní zástupci ale mají možnost si o jeho vydání ve škole požádat. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasíláno v písemné podobě.

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte na e-mailu info@zsbudkov.cz nebo na telefonu +420 724 992 115. Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám hodně zdraví a sil v tomto nelehkém období.

Mgr. Josef Vala, ředitel školy

Informace o zápisu

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání (.docx)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání (.pdf)

Žádost o odklad povinné školní docházky (.docx)

Žádost o odklad povinné školní docházky (.pdf) 

Fulltextové vyhledávání

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Překladač (translate)